Üniversite Öğrencisi Burs Başvuru Formu

Pertevniyal Lisesinden mezun olmuş ve şu an üniversitede okumakta veya okuyacak olan Pertevniyalliler,

Pertevniyal Mentörlük Programı kapsamında burs başvurusu yapmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Yapacağınız başvuru hem İhtiyaç hem de Mentörlük Gönüllülük bursu kapsamında değerlendirilecektir. (Mentörlük Gönüllülük Bursları öğrencileri dernek bünyesinde belli sorumluluklar ve görevler de almaktadırlar.) İsterseniz sadece ihtiyaç bursuna ya da gönüllü mentörlük bursuna da başvurabilirsiniz. Başvurular yapıldıktan sonra dönem başlarında değerlendirmeler yapılıp başvuru sahiplerine geri dönüş yapılmaktadır.

Pertevniyal Lisesi'nden;

(Pertevniyal camiasının sizin için ne anlam ifade ettiğinden, Neden burs programına başvurduğunuzdan, derneğe olası katkılarınızdan ve varsa burs değerlendirmesine yardımcı olabilecek özel durumlarınızdan bahsedebilirsiniz.)

İmza Bilgisi