Üyelik Aidat

Derneğimize üye giriş ödemenizi, aidat veya bağış ödemenizi yapmanız çok kolay. Aşağıdaki banka hesaplarına "İsim Soyisim ve Mezuniyet yılınızı" yazıp ödemenizi gönderebilirsiniz.

Dernek bağış için banka hesap numarası:

Hesap İsmi Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği
Türkiye İş Bankası IBAN TR37 0006 4000 0011 0020 0063 69
Garanti Bankası IBAN TR18 0006 2001 0230 0006 2993 12

 

Mesafeli Aidat ve Bağış Tahsilatı Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- DERNEK:

Ünvanı : PERTEVNİYAL LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ
Adresi : İSKENDERPAŞA MAH. ÇINGIRAKLI BOSTAN SOK. NO: 46, FATİH, İSTANBUL
Telefon : 0212 5250420 – 0505 0661947
Fax : 
E-mail: info@plyd.org.tr

1.2- BAĞIŞÇI:
Üyelik kaydı veya bağış işleminde girilen bilgiler esas alınır.
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, BAĞIŞÇI'nın DERNEK'e ait PERTEVNİYAL LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ internet sitesinden elektronik ortamda tahsilatını yaptığı aşağıda nitelikleri ve meblağı belirtilen aidat ve bağış işlemleri ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Sepete eklenen aidat ve bağış meblağları geçerlidir.
Ödeme şekli: Ödeme sayfasında seçilen şartlar geçerlidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- BAĞIŞÇI, PERTEVNİYAL LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ internet sitesinde sözleşme konusu aidat ve bağışların temel nitelikleri, miktarı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu aidat veya bağış, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ödeme için BAĞIŞÇI'nın DERNEK ile ilişkisi bulunan yükümlülük aidatına ve gönüllü bağışına göre işlenir. 
4.3- Sözleşme konusu aidat ve bağış ödemesinde, BAĞIŞÇI adı net bir şekilde belirtilerek yapılmalıdır. DERNEK, başkaları adına yapılan bağışları da kabul etmektedir.
4.4- Aidat veya bağış ödemesi yapıldıktan sonra BAĞIŞÇI'ya ait kredi kartının BAĞIŞÇI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu aidat veya bağış bedelini DERNEK'e ödememesi halinde, BAĞIŞÇI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla aidat ve bağış ödemesinin 3 gün içinde DERNEK'e geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde çıkacak diğer masraflar olursa bunlar BAĞIŞÇI'ya aittir.
4.5- BAĞIŞÇI, dernekten aidat ve bağış ödemesi veya başka hususlar hakkında herhangi bir belge talep ettiği takdirde posta ve diğer giderler BAĞIŞÇI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
BAĞIŞÇI, aidat veya bağış ödemesini yaptıktan sonra 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde DERNEK'e işleme alınması için email ve telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. BAĞIŞÇI’nın DERNEK’e ıslak imzalı geri iade dilekçesini takip eden 7 gün içinde aidat veya bağış bedeli BAĞIŞÇI'ya iade edilir. Islak imzalı derneğe hitaben dilekçe dernek tarafından teslim alınmadan geri iade yapılmaz. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR
Aidat ve bağış ödemesi yapıldıktan sonra, yasal cayma hakkı süresi olarak 7 gün geçtikten sonra artık geri iade ödemesi yapılamaz. 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile DERNEK'in yerleşim yerindeki İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.
Aidat ve bağış ödemesi ve işlenmesi gerçekleşmesi durumunda BAĞIŞÇI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

DERNEK
PERTEVNİYAL LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ

BAĞIŞÇI
Üyelik kayıt ve bağış bilgileri geçerlidir.


Ödeme ile ilgili sorularınızı aşağıdaki formu doldurup bize iletebilirsiniz.